Hemtjänst

Systerjouren har avtal när det gäller hemtjänstverksamhet med Stockholm Stad, Upplands Väsby kommun och Sollentuna kommun. Detta innebär att du som är beviljad hemtjänst via din biståndshandläggare kan välja Systerjouren som hemtjänstutförare.

Typ av service
Utförare av hemtjänst (omsorg om personer med funktionsnedsättning), utförare av hemtjänst (äldreomsorg).
 Omvårdnad  Dygnet runt måndag-söndag
 Service: städning, klädvård/tvätt,
ledsagning. inköp/apoteksärenden
 Måndag-fredag 7-17
 Matdistribution  Måndag-söndag 7-17
   
   
Tjänster och Tider

Omvårdnad:
Dygnet runt måndag-söndag

Service:
städning, klädvård/tvätt,
ledsagning. inköp/apoteksärenden
Måndag-fredag 7-17

Matdistribution:
Måndag-söndag 7-17
Ghion Systerjourens mål är att ge hjälp under trygga förhållanden och alltid bemöta med respekt för självbestämmande och integritet. Vår grund är principen att alla människor har lika värde. Vi kommer att lyssna noga på er som använder våra tjänster och ta hänsyn till era önskemål och behov. Vi sätter alltid er och era behov i centrum. Vi arbetar i ert hem på era villkor!

Tillsammans med er utser vi en kontaktperson som ni kan vända er till. Tillsammans med er kontaktperson upprättas en arbetsplan. Vi kommer att se till att samma person kommer tillbaka till er så att ni känner er trygg och bekväm.

Vår personal har alltid ID-kort och väl synlig namnskylt. Era nycklar förvaras på ett säkert sätt. Ni får både muntlig och skriftlig information om arbetsrutiner, viktiga telefonnummer och arbetsuppgifter på personal och kontaktperson, samt annan information om företaget.

Specialkompetens
Demenssjukdomar, vård i livets slutskede, stroke, psykiska funktionshinder.

Språkkunskaper (förutom svenska)
Amarinja, arabiska, engelska, eritrianska, finska, polska, ryska, tyska och persiska.
Image